Happy New Year 2021
1399-10-19
تمرکز، اصل مهم و کلیدی در رسیدن به خواسته ها در تمام ابعاد زندگی
1399-10-19

جملات تأکیدی مثبت

در این مدت در مورد بیشتر موضوعات مهم مرتبط با موفقیت گفته شد

اما به نظرم یک چیز از قلم افتاده است و آن “جملات تأکیدی مثبت” می باشند که به صورت مجزا به آن اشاره نشده است

جملات تأکیدی مثبت جمله های مثبتی هستند که باعث می شوند حال ما تا رسیدن به موفقیتی که آرزویش را داریم خوب باقی بماند و این جملات در ابعاد مختلف زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* ما تأثیرگذار هستند؛ جملات تأکیدی مثبت رابطه ی نزدیکی با فکرهای مثبت ما دارند و در کل تفکر مثبت, عزت نفس و اعتماد به نفس ما را نیز افزایش می دهد

این جملات باعث می شوند حال ما خوب شود و آنچه انتظار ورود آنها را به زندگی مان داریم برایمان اتفاق بی افتند و یا آنچه نمی خواهیم برایمان اتفاق نیفتند

جملات تأکیدی مثبت مثل قرص های شفاگری هستند که برای خودمان تجویز می کنیم زمانی که در برخی اوقات حالمان از نظر فکری، روحی و جسمی مساعد نیست

البته نیاز نیست حالمان همیشه بد باشد و آنها را به خودمان یادآور شویم بلکه می توانیم پیش دستی کنیم و حتی زمانی که همه چیز در زندگی بر وفق مراد است نیز از آنها استفاده کنیم، مثل ورزشکاری که مدام به تمرین مشغول است تا قوای بدنی خود را همیشه آماده و قوی نگه دارد

اما این جملات تأکیدی مثبت چگونه بر روی ما تأثیر می گذارند؟

اگر خاطرتان باشد در چند مقاله ی قبل تر در مورد خودشناسی موضوعات مهمی مطرح شد که یکی از آنها شناخت زوایا و ویژگی های انسان بود. یکی از آن زوایا و ویژگی ها ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه*ضمیر ناهشیار، ذهن ناهشیار، ناآگاه* انسان است. موضوع کاملا علمی است و به مبحث روانکاوی مرتبط است اما چون در زمینه ی موفقیت مهم است سعی می کنم آن را به ساده ترین شکل ممکن برای شما عزیزان بیان کنم

ضمیر خودآگاه کارهای ارادی، منطقی، محاسباتی و در کُل کارهای فکری و تحلیلی را برایمان انجام می دهد که نیاز به تصمیم گیری دقیق و عقلانی ما دارند. ضمیر خودآگاه تنها زمانی که بیدار و هوشیار هستیم کار خود را انجام می دهد

ضمیر ناخودآگاه به صورت کُلی کارهای غیر ارادی را انجام می دهد و بر روی فکرها، احساسات و خاطرات ما تمرکز دارد و آنها را به ما یادآور می شود که برخی اوقات به نظر می رسد دست خودمان نیست و یک سری فکرها، احساسات و خاطرات به صورت ناخودآگاه برایمان مرور می شوند که ممکن است “حقیقت داشته باشند- حقیقت نداشته باشند و کاملا تخیلی باشند، جدی باشند- شوخی باشند، مفید باشند- مخرب باشند” و در کل مثبت باشند و یا منفی و این مثبت و یا منفی بودن به نحوه ی تفکر ما در طول زندگی خیلی می تواند مرتبط باشد، یعنی اگر انسان مثبت اندیشی باشیم بیشتر اوقات فکرها، احساسات و خاطرات خوب از ضمیر ناخودآگاه ما بیرون می آیند و آنها را با خودمان مرور می کنیم و اگر انسان منفی اندیشی باشیم بیشتر اوقات فکرها، احساسات و خاطرات منفی از ضمیر ناخودآگاه ما بیرون می آیند و آنها را با خودمان مرور می کنیم؛ نتیجه ی فکرها، احساسات و خاطرات مثبت داشتن شادی، نشاط، آرامش، انرژی مثبت و حال خوب است و نتیجه ی فکرها، احساسات و خاطرات منفی غم، استرس، ترس، انرژی منفی و حال بد است که این حالت ها چه مثبت و چه منفی بر روی جسم ما نیز تأثیر خودشان را دارند و که وارد این مبحث نمی شویم چون موضوع بیش از حد پزشکی می شود. ضمیر ناخودآگاه در خواب و بیداری و به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز همیشه و همه حال مشغول کار خود است

یکی از وظایف مهم ضمیر ناخودآگاه محافظت از ما است و به ما کمک می کند در لحظه تصمیمات درست را بگیریم تا آسیبی به ما وارد نشود، یعنی به صورت ناخودآگاه باعث می شود عکس العمل نشان دهیم تا آسیبی به ما وارد نشود. مثلا زمانی که در حال عبور از خیابان هستیم اما به یکباره خودرویی به ما نزدیک می شود و ما سریع عکس العمل نشان می دهیم و خود را از آن دور می کنیم، این دور شدن کار ضمیر ناخودآگاه است چون به صورت ناخودآگاه عکس العمل نشان داده ایم

کنترل فکرهای مثبت و منفی کار ضمیر خودآگاه است

می توان نتیجه گرفت که یکی از نقاط قوت و یا ضعف ضمیر ناخودآگاه این است که ساده لوح است و چون وظیفه ی محافظت از ما را بر عهده دارد سریع تصمیم می گیرد و هر چه را که به او بگوییم نیز باور می کند چون گوش به فرمان ما است. همین شناخت از ضمیر ناخودآگاه باعث می شود به کمک ضمیر خود آگاه با تکرار جملات تأکیدی مثبت و فکرهای مثبت حالمان را خوب کنیم و یا اگر حالمان خوب است حالمان را خوب نگه داریم و یا خوب تر کنیم و حال خوب اتفاقات و افراد خوب را به زندگی مان وارد می کند

برای مثال زمانی که آرامش نداریم می توانیم جمله ی تأکیدی “من در آرامش کامل هستم” را با خودمان تکرار کنید تا ضمیر ناخودآگاه دست به کار شود و به وظیفه اش عمل کند و آرامش را برایمان فراهم نماید. یا زمانی که احساس می کنیم کسالت داریم با خودمان تکرار کنیم “من در سلامت کامل هستم” تا ضمیر ناخودآگاه دست به کار شود و به سلامت شدن و سلامت بودن ما کمک کند. یا زمانی که اعتماد به نفس نداریم نیز با تکرار جمله ی تأکیدی مثبتی مانند “من اعتماد به نفس بالایی دارم” و تکرار خاطرات و احساسات خوب در این زمینه باعث می شویم اعتماد به نفس در ما تقویت شود و بسیاری مثال های دیگر

بنابراین جملات تأکیدی مثبت اینگونه بر روی ما تأثیر می گذارند و آرام آرام آنچه را که می خواهیم را برای ما فراهم می کنند

اما چگونه قدرت جملات تأکیدی مثبت را بیشتر کنیم تا از طرفی نیز نتیجه ی بهتر و سریعتری بگیریم؟

۱- باور عمیق به جملات تأکیدی مثبت و ۲- تصویرسازی ذهنی و ۳- احساسات خوب باعث تقویت عملکرد مثبت ضمیر ناخودآگاه و گرفتن نتیجه ی بهتر و زودتر از جملات تأکیدی مثبت می شوند و ۴- تکرار مداوم جملات تأکیدی مثبت با همراهی گزینه ی ۱، ۲ و ۳ ترکیب فوق العاده ای را به وجود می آورد؛ اینکه یک جمله ی تأکیدی مثبت را بگوییم و به آن عمیقا باور نداشته باشیم کاری از پیش نمی برد حتی اگر بارها آن را تکرا کنیم، اینکه تصویری از آینده ی مطلوب و مورد پسندمان را در خصوص آن جمله ی تأکیدی مثبت در ذهنمان نبینیم باعث می شود باور نکنیم که آن جمله ی تأکیدی مثبت صحت دارد و رسیدن به آن شدنی است، همچنین احساسات مثبت نیز مکمل باور ما به جمله ی تأکیدی مثبت هستند و اینکه هر جمله ی تأکیدی مثبت را یک بار بگوییم و آن را برای خودمان تکرار نکنیم نیز اتفاق مثبتی را رقم نمی زند، بنابراین با در نظر گرفتن آنچه گفته شد تکرار جملات تأکیدی مثبت نیز خیلی مهم است تا تأثیر خود را بر روی ما بگذارند

این موضوع بارها به شکل های مختلف و بر اساس آزمایش های مختلف به اثبات رسیده است، یک مثال از این آزمایش ها که تا حدودی در خاطرم هست این مورد می باشد که روزی به یک وزنه‌بردار دو وزنه را نشان می دهند و به او می گویند مثلا این وزنه ۱۰۰ کیلو است و وزنه ای دیگر ۱۰۵ کیلو. آن وزنه‌بردار نیز به راحتی وزنه ی ۱۰۰ کیلویی را بلند می کند ولی نمی تواند آن وزنه ی ۱۰۵ کیلویی را بلند کند. سپس راز مهم کشف می شود، در اصل آن وزنه ی ۱۰۰ کیلویی ۱۰۵ کیلو وزن داشته است و آن وزنه ی به ظاهر ۱۰۵ کیلویی ۱۰۰ کیلو. چون وزنه‌بردار قبلا وزنه ی ۱۰۰ کیلویی را بارها بلند کرده بود و ضمیر ناخودآگاه وزنه‌بردار پذیرفته بود که می تواند وزنه ی ۱۰۰ کیلویی را بلند کند آن را بلند می کند، اما وزنه ی به ظاهر ۱۰۵ کیلویی را چون قبلا بلند نکرده بود ضمیرناخودآگاه او نیز بلند کردن آن را باور نمی کند و در نتیجه نمی تواند آن را بلند کند

و یا در آزمایشی دیگر که آزمایشی کامل و جامع است و در اینجا به خلاصه ی آن می پردازیم، دکتر ماسارو ایموتو با بررسی های مختلف متوجه شد که محیط و کلمات بر روی آب و مولکول های آن تأثیر فوق العاده قوی دارند. یادم می آید در زمان ۱۷ سالگی از استادم دکتر علیرضا آزمندیان شنیدم که ایشان به نوعی می گفت هر وقت آب می خورید و یا هر چیزی که میل می کنید با آن صحبت کنید. مثلا وقتی می خواهید آب بخورید به لیوان آبی که در دست دارید بگویید”ای آب گوارا تو مرا در سلامت کامل نگه می داری و تمام سموم بدن مرا دفع می کنی”، بعدها دلیل صحبت های ایشان را در مورد این موضوع بیشتر متوجه شدم که یکی از آنها بر می گشت به آزمایش دکتر ماسارو ایموتو. در مقالاتی بسیار قبل تر به این موضوع اشاره کرده ام که سال های زیادی است به دکتر مراجعه نکرده ام و خداراشکر در سلامت کامل هستم و یکی از دلایل مهم این سلامت جسمی توجه به همین یک اصل مهم است و باور عمیق به جملات تأکیدی مثبت. همین الان یک موضوع مهم به ذهنم رسید: شاید یکی از دلایلی که در منابع دینی نیز اشاره شده قبل از خوردن غذا بسم الله گفته شود همین باشد، چون بسم الله و در کُل یاد خدا یکی از بهترین جملات مثبت محسوب می شوند؛ در قرآن نیز به گونه ای به این موضوع اشاره شده است: “به بندگانم بگو: سخنی بگویند که بهترین باشد/ اسراء- ۵۳”

این مثال ها و ده ها مثال و آزمایش مختلف معتبر دیگر در این مورد نشان می دهد که چه قدرت های درونی داریم، چقدر ما می توانیم بر روی ذهن و زندگی خودمان تأثیر بگذاریم و اگر توانایی ها و نیروهای درونی خود را به خوبی بشناسیم چقدر می توانیم از آنها به صورت مفید استفاده نماییم

موضوع جملات تأکیدی مثبت و تأثیر آنها بر روی ضمیر ناخودآگاه خیلی طولانی تر و علمی تر از این مقاله ی کوتاه است و به صورت منطقی و علمی این موضوع را اثبات می کند، اما دانستن ریز جزئیاتش پیچیدگی خاص خودش را دارد و ورود به ریز جزئیات آن زیاد مهم نیست، اصل مهم استفاده ی درست از آن است؛ مثلا ما می دانیم که وقتی در اتاق کلید روشن نمودن لامپ را می زنیم چه می شود، لامپ روشن می شود، اما اینکه دقیقا برق چیست، چگونه ساخته می شود و چه فرآیند علمی و محاسباتی دقیقی را طی می کند و چگونه باعث روشن شدن لامپ می شود پیچیدگی خاص خودش را دارد که دانستن آن برای ما به عنوان مصرف کننده زیاد هم مهم نیست و اصل مهم استفاده صحیح از آن است. اما اگر زیاد از حد کنجکاوی که این مثال چه رابطه ای به این مقاله دارد بگذار در حد توانم برایت توضیح دهم: با تمام پیشرفت هایی که تا کنون انجام گرفته است علم و تکنولوژی هنوز در مرحله ی خردسالی و طفولیت خود است. برخی دانشمندان می گویند تمام جهان و دنیای پیرامون ما از انرژی و ارتعاش ساخته شده است و از طرفی هر انسانی انرژی و ارتعاش مخصوص به خودش را دارد، همین انرژی و ارتعاش درونیِ هر انسان به بیرون منتقل می شود و افراد و اتفاق های در سطح آن انرژی و ارتعاش را به سمت هر فرد جذب می کند. بارها موضوعات مختلف علمی و زندگی را کنار این مورد گذاشته ام و متوجه شدم این موضوع کاملا صحت دارد؛ برای مثال چرا وقتی ما به طبیعت می رویم روحیه و حال خوبی پیدا می کنیم؟ جدا از زیبایی مناظری که در طبیعت وجود دارد آنچه مهم است انرژی و ارتعاش مثبتی است که در طبیعت وجود دارد و به ما منتقل می شود

در آخر باید بگویم که همیشه در زندگی حال ما خوب نیست و خیلی چیزها از دنیای درونی و بیرونی باعث می شوند حالمان خوب نباشد، حالمان هم که خوب باشد باید حالمان را خوب تر کنیم، جملات تأکیدی مثبت قطعا در زندگی ما نقش سرنوشت سازی را بازی می کنند و از نظر فکری، روحی و جسمی تأثیر بسیار مثبتی بر روی ما می گذارند که در نتیجه آنها بر روی زندگی بیرونی ما نیز تأثیرگذار هستند و به ما در رسیدن به خواسته هایمان کمک زیادی می کنند.

۱۳۹۹/۱۰/۱۹

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *