سال نو را چگونه شروع کنیم؟
1396-01-11
کوله بار
1396-01-11

جاودانگی

از روزی که به دنیا آمدی جاودانه شدی

یعنی تا همیشه ماندگاری

قسمتی را در این دنیا سپری میکنی

و ما بقی بسیار بیشتری را

در سرایی دیگر

“و ما بقی بسیار بیشتری را”

جمله مناسبی نیست

چون حتی “و ما بقی بسیار بیشتری را” پایانی دارد

اما تو از زمانی که به دنیا آمدی

بی پایان شدی

پایانی نداری

ممکن است در آخر روزی

جسمت را در این دنیا بگذاری و بروی

اما ماهیت روحت فناناپذیر است

جاودانه است

و راز جاودانگی در چیست؟

عمل کن به آنچه خالقت به تو دستور داده است

آن زمان

او هدیه گرانبهایی برایت دارد:

پس از کوچ از این جهان

تو هرگز تمام نمی شوی

تو وارد دنیای دیگری می شوی

که خودت

با اعمالی که داشته ای

تعیین کرده ای

به کدام سمت از آن بروی:

بهشت یا جهنم

امیدوارم گول نخوری

نه گول این دنیا را بخوری که آن دنیای را فراموش کنی

نه گول آن دنیا را که همه چیز این دنیا را به فراموشی بسپاری

متعادل که باشی

برنده ای

با شکوه در این دنیا زندگی می کنی

و با شکوه در آن دنیا

باشکوه بودن را که با صفت مردانگی ترکیب و زندگی کنی

ارزش های الهی و انسانی را که رعایت کنی

همه عالم در برابرت سر تعظیم فرود می آورند

چون تو پشت شیطان را به خاک مالیده ای

چون تو خوب میدانی که جاودانه ای

بازیچه نمی شوی

چون عظمت خودت را کشف کرده ای

با عظیم ترین کس پیوند خورده ای

یعنی با خدا

و تو با اویی

و او با تو

و تو به او نیازمندی

و او به تو بی نیاز

فقط نگران جاودانگی توست

منتظر درخششت در این جهان

و ورود با شکوهت در آن جهان است

می خواهد به فرشتگانش نشان دهد

سجده ای که کردند

ارزشش را داشت

این بنده من

می توانست گول شیطان و بازیچه های دست شیطان را بخورد

اما نخورد

و جاودانگی سهم اوست

در جایی که دیگر وسوسه شیطان در کار نیست

سختی در کار نیست

سزاوار اوست بهشت

و این

جاودانگی سهم اوست.

۱۳۹۶/۱/۱۱

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *