فرم عضویت در تیم مأموریت+

لطفا برای عضویت در تیم مأموریت+ فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

  نام:

  نام خانوادگی:

  تاریخ تولد:

  کشور:

  استان:

  شهرستان:

  ساکن در:

  آدرس دقیق:

  کدپستی:

  پلاک:

  تلفن تماس:

  تصویر شما:

  :لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

  چه موفقیت هایی در زندگی خود کسب کرده اید؟ "تحصیلات، کار و...":

  هم اکنون مشغول انجام چه کاری هستید؟

  چه توانایی هایی دارید؟

  فلسفه سایت مأموریت+ را در 2 خط توضیح دهید:

  مأموریت شما در زندگی چیست؟

  می خواهید با انجام دادن مأموریت خود در زندگی‌تان در آینده به چه چشم اندازی برسید؟

  فکر می کنید دلیل موفق نبودن اکثر مردم در زندگی‌شان چیست؟

  اگر در جمعی قرار می گرفتید و آنها آماده شنیدن این موضوع بودند که چه کارهایی باید انجام دهند تا در زندگی به موفقیت و خوشبختی برسند شما چه پیشنهاداتی به آنها می دادید؟

  توصیف شما درباره ی خورشید چیست و چه درس هایی از آن می گیرید که در زندگی نیز به کار می آیند؟

  نظر شما درباره ی تصویر صفحه اصلی سایت مأموریت+ چیست؟، چه احساسی نسبت به آن دارید؟، آیا شما را به فکر انجام کاری می اندازد که سال ها می خواستید آن را انجام دهید؟، آن کار چیست؟