رفیقِ حکیمم، یارِ قدیم و ندیمم

سنگِ صبورِ دلِ دریایی و عمیقم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۸/۲/۱۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر