بی‌نهایت

پشتِ پنجره روبروی کوه‌ها ایستاده‌ام

خودم را از اینجا تصور می‌کنم که در آنجا ایستاده‌ام

از آن بالا به دنبال پنجره‌ی خانه می‌گردم

و پشتِ آن پنجره به دنبالِ خودم می‌گردم

آینه را در مقابلِ آینه نگه داشتن

هزار تصویر نشان می‌دهد در برابرم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۶/۱۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر