بیداری و هوشیاری

گر منصور بر سرِ دار نبود؛ دلِ ما این‌همه بیدار نبود

گر کربلا ۷۲ پروانه نداشت؛ امروز این‌همه هوشیار نبود

گر بر فرقِ علی(ع) زخم نمی‌زد ابن ملجم

چه فرق میانِ نور و تاریکی بود!؟

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۸/۲۳

– – –

پینوشت:

آنکه در عشق سزاوارِ سرِ دار نشد؛ هرگز از حالتِ منصور خبردار نشد

طرب‌انگیز گُلی در همه گُل‌زار نرست؛ که به سودای غمت بر سرِ بازار نشد

مو به مو حالِ پراکنده دلان کی داند؛ آنکه در حلقهی موی تو گرفتار نشد

هر چه گفتند مکرر همه در گوش آمد؛ بجز از نکتهی توحید که تکرار نشد

آنکه نوشید شراب از قدحِ ساقیِ ما؛ مست گردید بدان‌گونه که هشیار نشد

آنکه در جمعِ خرابات نشینان ننشست؛ در حرم‌خانه‌ی حق محرمِ اَسرار نشد/ فروغی بسطامی

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر