به من یاد دادی

به من یاد دادی با همه خوب باشم نزارم که چیزی تو قلبم بمونه

به من یاد دادی که اونی که بد شد می تونست بمونه می تونست نمونه

به من یاد دادی که حرفای حقُ به هر کی شد بگم عاشقونه

به من یاد دادی با اونی که بد شد به خاطر تو مهربون شم، نگیرم بهونه نگیرم بهونه

به من یاد دادی که روزای سختی کنارت بمونم کنارِ تو بی بهونه

به من یاد دادی یه روزایی شادی یه روزایی غمگین تویِ این زمونه

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۹/۵/۱۳

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر