بهم یاد دادی

بهم یاد دادی با همه خوب باشم نزارم که چیزی تو قلبم بمونه

بهم یاد دادی که اونی که بد شد می تونست بمونه می تونست نمونه

بهم یاد دادی که حرفای حقُ به هر کی شد بگم عاشقونه

بهم یاد دادی با اونی که بد شد به خاطر تو مهربون شم، نگیرم بهونه نگیرم بهونه

بهم یاد دادی که روزای سختی کنارت بمونم کنارِ تو بی بهونه

بهم یاد دادی یه روزایی شادی یه روزایی غمگین تویِ این زمونه

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۹/۵/۱۳

– – –

پی نوشت:

از مضحکه ی دشمن تا سرزنش دوست؛ تاوان تو را می دهم اما به چه قیمت؟

مقصود اگر از دیدن دنیا فقط این بود؛ دیدیم ولی دیدن دنیا به چه قیمت؟/ فاضل نظری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر