بس نیست؟

با یک نگاه او که رمزِ آفرینش است

آزاد شوم از این زندان مرا دگر بس است

ماندن بر روی زمین به دستِ تدبیرِ عشق تا به کی؟

بهار دیگری در راه است، اما دگر بس است، دگر بس است

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

– – –

پینوشت:

سالهای بعدیام را زیستهام و این اضافه‌گی آزارم میدهد/ شهرام شیدایی

تاریخ نگارش شعر:

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر