بدانیم مأموریت فرزندانمان در این دنیا چیست

اگر متوجه شویم فرزندمان مأموریتش در زندگی چیست و چه استعداد خاصی دارد او را زودتر به موفقیت و خوشبختی می رسانیم چرا که او را مجبور نمی کنیم به انجام کارهایی بپردازد که علاقه ای به آنها ندارد و در آینده برای او مفید نیستند، بلکه از کودکی به او کمک می کنیم تا در راستای انجام مأموریتش گام بردارد و او را بهتر و زودتر به موفقیت می رسانیم.

این امر باعث می شود او با شور و شوق هر روز زندگی کند و با علاقه به آموزش و کسب دانش بپردازد؛ اینگونه کسب دانش و علم برای او کسالت بار نیست بلکه چون در راستای مأموریتش در زندگی گام بر می دارد با علاقه و عشق آن را دنبال می کند.

روانشناسان می گویند سال های اولیه زندگی مهم تر از سال های دیگر است، یعنی ۶ سال اول از ۶۰ سال آینده بسیار مهم تر است؛ بنابراین والدین باید آن را جدی بگیرند و آینده فرزندانشان را از همان سال های اولیه رشد او بسازند.

در ژاپن دانش آموزان تا کلاس چهارم هیچ امتحانی نمی دهند و فقط به یادگیری عادات و رفتارهای اجتماعی می پردازند و بعد از کلاس چهارم شغل آینده بچه ها مشخص می شود تا در همان زمینه درس را ادامه دهند؛ به احتمال قوی در این چهار سال مشخص می شود بچه ها در چه زمینه ای استعداد خاصی دارند و مأموریتشان در زندگی چیست.

چگونه متوجه شویم کودکمان چه استعدادی داره؟

چند وقتی است که موسسات استعداد سنجی و مرکز مشاوره و سنجش استعداد در کشور فعالیت خود را شروع کرده اند؛ همچنین تعداد زیادی کتاب معتبر و منابع علمی قابل اعتماد نیز وجود دارند که آزمون های تشخیص استعداد را، هم در حوزه استعداد تحصیلی “انتخاب رشته تحصیلی” و هم در حوزه استعداد شغلی “انتخاب رشته شغلی” انجام می دهند. مهد کودک هایی هم در کشورمان در موضوع کشف استعداد کودکانی که در آن مهدها فعال هستند وجود دارند. در این مورد بهتر است از کارشناسان کشف و شناسایی استعداد کمک بگیریم.

انتخاب آینده فرزندان و شغل آینده آنها یک گزینه سرنوشت ساز برای همه است، باید برای انتخاب درست آن وقت گذاشت. اگر موفقیت و خوشبختی فرزندانمان را آرزو داریم این موضوع را جدی بگیریم؛ در آینده فرزندانمان را با شغلی که دارند می شناسند، مهم ترین قسمت برند شخصی هر فردی نیز در اجتماع شغل اوست و این بستگی به آن دارد که مأموریت فرزندانمان در زندگی چیست.

منبع:

مأموریت+