بخش فرانچایزهای شرکت نامداران پارس ایساتیس

دغدغه ی اصلی شرکت “نامداران پارس ایساتیس” ایجاد و حفظ کسب و کارهای “پایدار، سودآور، در حال رشد و اشتغالزا” می باشد که به تولید محصول*کالا یا خدمات* داخلی می پردازند؛ اگر به صنعت فرانچایز به درستی توجه شود می تواند تمام گزینه های نام برده شده را برای ما به ارمغان آورد. در این میان باید توجه داشت که رشد تکنولوژی و اینترنت بسیاری از کسب و کارهای سنتی را با مشکل روبرو کرده و خواهد کرد، اما آنچه ما همیشه به آن توجه داشته ایم ایده های جدید و خلاقیت می باشند که می توانند به ما کمک کنند تا هم بازار سنتی را داشته باشیم و هم از تکنولوژی و اینترنت به بهترین شکل ممکن استفاده نماییم و این سه*بازار سنتی، تکنولوژی و اینترنت* به جای رقابت با یکدیگر به کمک هم بیایند؛ اگر به درستی به بازار سنتی، تکنولوژی و اینترنت توجه شود این سه نه تنها رقیب یکدیگر نیستند بلکه کمک می کنند تا باعث رشد کسب و کار راه اندازی شده شوند.

اولین فرانچایزهای ما بر روی نیازهای اساسی مردم خلق خواهند شد، سپس فرانچایزهایی که واسطه های بسیاری در آنها وجود دارند و قیمت محصولات به واسطه آنها بسیار بالا به دست مردم می رسند در اولویت بعدی ما قرار خواهند گرفت؛ همچنین محصولات تولید کنندگان در فروشگاه اینترنتی مأموریت+ نیز قرار خواهند گرفت و همبستگی خوبی بین فرانچایزهای ایجاد شده و فروشگاه اینترنتی مأموریت+ وجود خواهد داشت.

نامداران/ در تکاپوی ساخت ایران

بازگشت به صفحه شرکت نامداران پارس ایساتیس