بخش تولید

چندین پروژه برای شروع بخش تولید شرکت نامداران پارس ایساتیس تعریف شده اند که با حمایت سرمایه گذاران در استان یزد استارت خواهند خورد. در هر یک از این پروژه ها برای ۵۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد و نرخ بازگشت اصل مبلغ سرمایه گذاری شده یک سال و نیم می باشد.

ارزش های مهمی که برای ما در واحدهای تولیدی اولویت دارند موارد زیر می باشند:

تولید محصولات خلاقانه و نوآورانه

احیای محصولات اصیل ایرانی

برندسازی درست و اصولی برای هر یک از واحدهای تولیدی و هر یک از محصولات.

روابط عمومی شرکت نامداران پارس ایساتیس.


مطالب مرتبط:

گروه تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی سنتی و کاملا طبیعی با برند “اصالت” راه اندازی شد.