ای آفتابِ تابان

ای آفتابِ تابان

ای شهسوارِ ایمان

ای مُنجی بشارت

ای زاده‌ی دلیران

ای نورِ هر دو عالم

ای کشتیِ نجاتم

ای مُهر این براتم

ای چشمه‌ی صراطم

ای نبضِ این حیاتم

ای جوهرِ دواتم*مطالبی که به ذهن خطور میکنند*

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر