اما این بدان معنا نیست که

بهترین باش
1396-10-15
جزیره
1396-10-15

اما این بدان معنا نیست که

باید در زندگی ات رویایی داشته باشی، اما این بدان معنا نیست که هر رویایی، بلکه رویای تو باید رویای خودت باشد نه رویای دیگران.

باید در زندگی ات اهدافی داشته باشی، اما این بدان معنا نیست که هر هدفی، بلکه اهداف تو باید اهداف خودت باشد نه اهداف دیگران.

باید در زندگی ات در حرکت باشی و به مهمترین استعداد خدادادیت توجه کنی، اما این بدان معنا نیست که در هر مسیری که روبرویت قرار گرفت قدم بگذاری و ندانی به کُجا می خواهی بروی، بلکه باید در مسیری که خداوند آن را توسط مأموریت تو در زندگی ات برای تو انتخاب کرده است در حرکت باشی و در مسیر صحیح از مهم ترین استعداد خدادادیت به درستی استفاده کنی.

باید در زندگیت از افراد متخصص و دنیا دیده مشورت بگیری، اما این بدان معنا نیست که افسار زندگیت را در دستان دیگران قرار دهی و اجازه دهی آنها هر لحظه به تو دیکته کنند که چه کاری را انجام دهی و چه کاری را انجام ندهی، بلکه باید بعد از مشورت با افراد متخصص و دنیا دیده، خودت تصمیم نهایی را در مورد کاری که می خواهی انجام دهی بگیری.

باید در زندگی ات تلاش کنی تا به رویا و به اهداف خودت برسی، اما این بدان معنا نیست که قبل از تلاش، به خداوند توکل نکنی، علم آموزی نکنی و بی گدار به آب بزنی، بلکه باید زیروبم کاری که می خواهی انجام دهی را به خوبی بیاموزی و سپس بعد از توکل به خداوند بزرگ، دست به کار شوی.

باید در زندگی ات، به زندگی بزرگان و افراد موفق در سرتاسر جهان توجه کنی و از آنها درس بگیری، اما این بدان معنا نیست که به تمام ابعاد زندگی بزرگان، خصوصا بزرگان دین و افراد موفق کشور خودت بی توجه باشی، بلکه باید آموزه های مفید در راستای ارزش های الهی و انسانی را از همه بیاموزی.

باید در زندگی ات مراقب سلامت جسم و روحت باشی، اما این بدان معنا نیست که در فکرت به بیماری فکر کنی و دم به دم به پزشک مراجعه کنی، بلکه باید همیشه خودت را در سلامت تصور کنی و کارهایی که باید را برای سلامتیت انجام دهی*تغذیه مناسب، ورزش و…*.

باید در زندگی ات به خداوند ایمان داشته باشی و کارهایی را که جان جانان*خداوند* از تو خواسته است را انجام دهی، اما این بدان معنا نیست که بدون تعقل اعمالی را انجام دهی و از روی عادت خداوند را عبادت کنی، بلکه باید هر لحظه آگاهانه به خداوند متصل شوی.

باید در زندگی ات همه را دوست بداری و عشقت را بی چشم داشت به همه تقدیم کنی، اما این بدان معنا نیست که دوست داشتن و عشق بی مثالت به خداوند را به فراموشی بسپاری، بلکه باید دوست داشتن و عشق ورزیدن تو به این ترتیب باشد: خداوند، خانواده، همسر و فرزندان و…

باید در زندگی ات به کارت، همکارانت، دوستان نابت، همسایگانت و دیگر افراد جامعه اهمیت بدهی، اما این بدان معنا نیست که خانواده خود را فراموش کنی و آنها را مورد کم لطفی خودت قرار بدهی، بلکه آنها باید صدرنشین اولویت های تو در روابط انسانی باشند.

باید در زندگی ات شاد و سرزنده باشی، اما این بدان معنا نیست که هر عملی را برای شاد بودن انجام دهی و دیگران را آزرده خاطر کنی، بلکه سرچشمه شادی باید از درون تو بجوشد و به دیگران منتقل شود.

باید در زندگی ات شجاع باشی و ریسک پذیر، اما این بدان معنا نیست که شجاعت بی مورد داشته باشی و ریسک های حساب نشده انجام دهی، بلکه باید شجاعت و ریسک پذیری تو حساب شده و دقیق باشد تا خودت و دیگران را بیش از اندازه به خطر نیندازی.

باید در زندگی ات ثروتمند باشی، اما این بدان معنا نیست که ثروت را به هر طریقی به دست آوری و آن را در جامعه به گردش در نیاوری، بلکه ثروت تو باید از مسیر درست به دست بیاید و مایه خیر و برکت برای دیگران باشد، درثانی باید به این درجه از آگاهی برسی که ثروت تنها به پول و اشیای گران قیمت خلاصه نمی شود، بلکه سلامتی، دلی شاد، وجدانی آسوده، خانواده ای سالم و خیلی چیزهای دیگر نیز ثروت هستند که ارزش آنها بیش از ثروت مالی است.

باید در زندگی ات صرفه جو باشی، اما این بدان معنا نیست که جایی که باید هزینه کنی هزینه نکنی، اگر جایی که باید هزینه کنی، هزینه نکنی در بلند مدت به ضرر توست و پیامدهای سنگینش را خواهی دید.

باید در زندگی ات موفق و خوشبخت باشی، اما این بدان معنا نیست که دیگران را در این مسیر نردبان کنی و خودت بالا بروی، بلکه باید به دیگران نیز کمک کنی مثل خودت بتوانند به قله موفقیت و خوشبختی دست پیدا کنند، باید دست آنها را هم بگیری.

باید در زندگی ات صبور باشی، اما این بدان معنا نیست که دست روی دست بگذاری و کاری انجام ندهی، بلکه باید همچون رود در جریان باشی و موانع رسیدن به رویاها و اهداف با ارزشت را یکی پس از دیگری پشت سر بُگذاری تا به رویاها و اهدافت برسی، تا به دریا برسی.

باید در زندگی ات در مقابل دیگران همچون کوه در برابر بادها مقاوم باشی، اما این بدان معنا نیست که انتقادپذیر نباشی و از انتقادات و نظرات مفید دیگران استفاده نکنی، بلکه باید اگر باد بذری را با خود به همراه داشت آن را بپذیری و بستر رشدش را در فکرت برای آن بذر فراهم کنی.

باید در زندگی ات به روز باشی، اما این بدان معنا نیست که اصالت و فرهنگ اصیل کشور و یا شهر خودت را فراموش کنی و بازیچه دست فرهنگ های بی فرهنگ شوی.

باید در زندگی ات در زمان حال حضور داشته باشی، اما این بدان معنا نیست که بصیرت نداشته باشی و بصیرت به معنای ساده یعنی دیدن چیزهایی که از چشم ظاهربین پنهان هستند و آنها که ذهنی باز دارند، به درستی می اندیشند و دوراندیش هستند، به درستی در هر اتفاق، حق را از باطل جدا می کنند و حقایق پنهان شده در هر چیز را متوجه می شوند.

باید در زندگی ات به زیبایی و منظره های زیبا توجه کنی، اما این بدان معنی نیست که حقایق نازیبای دنیای اطرافت را نادیده بگیری و از کنار آنها ساده عبور کنی، بلکه باید در حد توانت قدم مثبتی در راستای آنها برداری تا آن نازیبایی ها به مرور زمان برطرف شوند.

باید در زندگی ات آرامش جریان داشته باشد، اما این بدان معنا نیست که هیجان در زندگی ات جریان نداشته باشد و روز و شب هایت یکنواخت بُگذرند، بلکه باید ماجراجو باشی و به دل ناشناخته ها بزنی و چیزهای تازه ای را کشف کنی.

باید در زندگی ات خودت را باور کنی و اعتماد به نفس داشته باشی، اما این بدان معنا نیست که مغرور باشی و با تکبر با دیگران رفتار کنی، بلکه باید همانند بید مجنون، افتاده و سر بزیر باشی و فقیر و غنی، مشهور و عادی در روابط انسانی، هیچ فرقی با هم برای تو نداشته باشند.

باید در زندگی ات بهترین باشی و ارزش خود و کارت را به خوبی بدانی تا همه بخواهند با تو باشند، اما این بدان معنا نیست که خودت را تافته ی جدا بافته فرض کنی، چرا که امثال اینجور کارها برای تازه به دوران رسیده هاست.

باید در زندگی ات نگاه وسیعی به همه چیز داشته باشی، باید آنقدر بزرگ بیندیشی که نگاه و فکرت آن طرف کهکشان ها را هم ببیند، اما این بدان معنا نیست که در اطرافت به گیاهی که در کنار پیاده رو جوانه زده است بی توجه باشی و یا به مورچه ای که بر روی میز کار، یا زمین، یا فرش خانه ات در حال حرکت است توجه نکنی؛ عمیق بیندیشی همه چیز به تو عظمت خود را نشان می دهند و تو درس های فراوانی از آنها خواهی گرفت*نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست؛ سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش/ حافظ*.

و…

در زندگی ات مراقب “اما این بدان معنا نیست که”ها باش عزیز؛ گاهی بعضی افراد یا از این ور بام می افتند و یا از آن ور بام، بعد گله می کنند که چرا زندگی روی خوشش را به آنها نشان نمی دهد. تعادل مبنایی است که باید در همه ی بخش های زندگی ات*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* در مسیر موفقیت به آن توجه کنی. اگر متعادل باشی و به “اما این بدان معنا نیست که”ها توجه کنی، به مرور زمان به رویاها و اهدافت می رسی و زندگی روی خوشش را به تو هم نشان خواهد داد.

آن که فکرش گره از کار جهان بگشاید؛ گو در این کار بفرما نظری بهتر از این/ حافظ

۱۳۹۶/۱۰/۱۵

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *