استاندارد مأموریت+

کالاها و خدماتی که سایت مأموریت+ آنها را تأیید می کند آرم استاندارد مأموریت را می گیرند. این استاندارد تنها برای کالاها و خدمات شرکت ها و کسب و کارهای حال و آینده‌ی وابسته به مأموریت+ می باشد که در اکوسیستم مأموریت در حال فعالیت هستند. روال کار به این صورت است که قبل از تأیید صلاحیت شرکت ها برای قرار دادن آرام استاندارد مأموریت بر روی کالا یا خدمات خود، کالا یا خدمات و محیط کار شرکت های ما، مورد بررسی کارشناسان بخش استاندارد مأموریت قرار می گیرند تا خصوصیاتی را که برای سایت مأموریت+ اهمیت دارند را داشته باشند و ۱۵ بند قوانین استاندارد مأموریت را رعایت کنند، سپس از فیلتر نظارتی ما عبور کرده و پس از تأیید کارشناسان مبنی بر رعایت قوانین، مجاز هستند از آرم استاندارد مأموریت بر روی کالاها و یا خدمات خود استفاده نمایند.

تنها کالاها و خدماتی که از فیلتر قوانین استاندارد مأموریت عبور کنند مجاز هستند آرم استاندارد مأموریت را دریافت کنند و این قوانین به شرح زیر می باشند:

۱- رعایت موارد بهداشتی، ایمنی، توجه به کارکنان در راس امور باشد.

۲- کالا یا خدمات نیاز اساسی را برطرف کند و در زندگی شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی افراد جامعه تأثیر مثبتی ایجاد نماید.

۳- کالا یا خدمات باید در سلامت جسمی و روحی افراد تأثیرگذار باشد.

۴- کالا یا خدمات توانایی رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشد، همچنین کیفیت و ایمنی کالا یا خدمات بهتر از رقبا باشد.

۵- کالا یا خدمات قیمت مناسبی تری نسبت به نمونه های رقبای خود در بازار داشته باشد.

۶- ایده های جدید، نوآوری و خلاقیت در کالا یا خدمات وجود داشته باشد.

۷- این پتانسیل در کالا یا خدمات وجود داشته باشد که بتواند اشتغال زایی پایدار و در حال رشدی ایجاد کند.

۸- کالا یا خدمات قابلیت گسترش فروش در سراسر کشور و کشورهای دیگر را داشته باشد.

۹- تا حد امکان در تولید کالا یا خدمات از مواد اولیه و یا امکانات داخلی کشور استفاده شده باشد.

۱۰- در تولید کالا و خدمات آسیبی به محیط زیست وارد نشده باشد.

۱۱- کالا یا خدمات باید در تلاش باشد رهبری بازار از لحاظ “برند، محصول یا خدمات” را در دست بگیرد و در برند سازی کالا و خدمات با علم روز به پیش برود. همچنین برای آشنایی و شناخت برند کالا یا خدمات نزد مردم تلاش هوشمندانه ای شود و از تمام ابزار و دانش روز در این بخش استفاده شود.

۱۲- زیبایی ظاهری، دوری از پیچیدگی های غیر ضروری و سادگی استفاده از کالا یا خدمات برای عموم مردم باید مورد توجه قرار بگیرند و اجرا شده باشند.

۱۳- هر ماه ۵% از سود نهایی فروش کالا یا خدمات در اختیار بخش مسئولیت اجتماعی سایت مأموریت+ قرار بگیرد.

۱۴- نظرات، انقادات، پیشنهادات و ایده های مشتریان کالا یا خدمات مورد توجه قرار گیرد و به ثبت برسد، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا اگر احیانا نقطه ضعفی وجود دارد برطرف شود و مشتریان رضایت کافی را از کالا یا خدمات داشته باشند.

بر طبق این قوانین هر ماه به صورت سرزده نظارت های دقیقی از طرف کارشناسان بخش استاندارد مأموریت+ انجام می گیرد تا کالاها یا خدمات شرکت های وابسته حال و آینده طبق استاندارد مأموریت به پیش بروند.

توجه: تمام تلاش مدیران شرکت ها و کسب و کارهای حال و آینده‌ی وابسته به مأموریت+ باید در راستای قوانین استاندارد مأموریت باشد تا با رعایت این قوانین بتوانند استاندارد مأموریت را برای کالاها یا خدمات خود دریافت کنند.

روابط عمومی مأموریت+.