اجاره خانه ای متفاوت

مأموریت+: همانطور که معنای موفقیت و بسیاری کلمات دیگر برای هر فرد متفاوت است، معنای سود و حتی اجاره خانه نیز می تواند متفاوت باشد. قهرمان این بار ما از نازی آباد تهران, پدری است که سال ها برای اجاره بهای واحدهای مسکونی خود شرط جالبی گذاشته است

 

مأمویت+: در شرایطی که بسیاری فقط به سود مادی فکر می کنند انجام کاری اینگونه واقعا دل بزرگی می خواهد، حاج محمد نشان داد می توان با اعتماد به خداوند و وعده هایش بیشتر و بیشتر به دست آورد و از طرفی برای زوج‌های جوان پدری کرد و همچنین الگویی شد برای جوان ها و کسانی که مالک ملکی هستند و می توانند مثل او باشند و یا حداقل از افرادی که توانایی پرداخت اجاره ی سنگین را ندارند مبلغ کمتری دریافت کنند تا خداوند به آنها و خانواده یشان برکت و سلامتی بیشتری بدهد. جمله ی “تو قهرمانی” واقعا در شأن قهرمان این بار ما آقای محمد حاج محمدی است.

 

منبع:

خبرگزاری فارس

گردآوری، تکمیل و تنظیم:

سایت مأموریت+.

بازگشت به صفحه ی تو قهرمانی