زکاتِ جسم

۱۳۹۸-۰۲-۲۹

زکاتِ جسم

بنوشانم از آن شرابی که در این جهان نباشد که برای دیدارت روح در بدن نباشد بده آن زکاتِ جسمم که به خاک ها بریزم که […]