بخش دفتر شعر

۱۳۹۸-۰۲-۲۷

به کجا می کشیم ای که تو آن آنِ منی؟

این هفته از همه ی هفته های دیگرِ امسال حالِ بهتری داشتم و امشب از همه ی شب ها تازه ترم نمی دانم شاید شاعرتر به […]