انتظار نداشتن از دیگران

۱۳۹۹-۱۱-۲۴

بی انتظار

در زمانه ای زندگی می کنیم که به دلایل مختلف انتظارات ما از دیگران بالا رفته است و این موضوع اگر به درستی مدیریت نشود می […]