کانال تلگرام مأموریت+

بخش ایده های طلایی
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
راه اندازی کانال رسمی سایت مأموریت+ در آپارات
۱۳۹۵-۱۲-۰۹

کانال تلگرام مأموریت+

کانال تلگرام مأموریت+: از تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت، در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ راه اندازی شد و در حال بررسی و تکمیل است.
مأموریت+ در تلگرامنیز همراه کاربران خود خواهد بود.