موتور جستجوی مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۵-۰۱-۲۴
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۱۲

موتور جستجوی مأموریت+

سال ۱۳۹۱ بود که ایده موتور جستجو مأموریت+ مطرح شد اما به این نتیجه رسیدیم که نباید وارد این جریان شویم. ما همیشه به این موضوع در مأموریت اشراف داشته و داریم: اگر بتوانیم کاری را بهتر از دیگران انجام دهیم آن را وارد اکوسیستم مأموریت می کنیم، اگر نه هیچگاه درگیر کاری نمی شویم که نتوانیم در آن بهترین باشیم. بنابراین وقتی دیدیم موتورهای جستجوی بسیار خوبی وجود دارند مانند: گوگل و یاهو و… این ایده را منحل کردیم. ما در مأموریت نباید هزینه و زمانمان را بر روی چیزهایی بگذاریم که نمی توانیم در آن بهترین باشیم، چون این کار ما را از پیشرفت در دیگر حوزه ها دور می کند و سرعت ما را کُند خواهد کرد.