Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان

راه اندازی کانال رسمی سایت مأموریت+ در آپارات
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
بخش تو قهرمانی: از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۵ انجام شد و در حال بررسی و تکمیل است.
۱۳۹۵-۰۱-۲۵

بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان

۲۱- بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان: از تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ انجام شد و در حال بررسی و تکمیل است.

افراد موفق پندهای آموزنده ای دارند که می توانیم در زندگیمان از آنها استفاده کنیم و با عمل به آنها در تمام ابعاد زندگی “شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی” خود تأثیرات مثبتی ایجاد نماییم. بزرگان همیشه برای ما راهنمای راه هستند برای رسیدن به موفقیت، آنها کوله باری از تجربیات، دانش و علم را به دوش دارند که می توانند در زندگی ما نیز به کار بیایند؛ بنابراین بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان را راه اندازی کردیم تا تأثیرگذارترین سخنان افراد موفق و مأموریتی را در آنها قرار دهیم تا کاربران “مخاطبین و اعضاء” مأموریت+ با خواندن و عمل به آنها بیش از پیش در مسیر موفقیت و خوشبختی قرار بگیرند. شاید برخی از جملاتی که در این بخش قرار می گیرند برای شما کاربران فهیم مأموریت+ تکراری باشند اما دقت داشته باشید باید آنها را در زندگیمان به کاربگیریم تا از آنها نهایت استفاده را ببریم؛ این جملات با وسواس خاصی از میان صدها جمله تأثیرگذار بیرون کشیده شده اند که اگر از آنها در زندگی “شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی” خود استفاده نکنیم در مسیر رسیدن به موفقیت و خوشبختی با مشکل مواجه می شویم.