بخش تأسیس شرکت های مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

بخش تأسیس شرکت های مأموریت+

پیام نوروزی رهبر انقلاب

زمانی که تعدادی از کاربران*مخاطبین و اعضاء مأموریتی* سایت مأموریت+ ما را باور کردند و مورد حمایت قرار دادند، با خود اندیشیدیم که پایه و اساس مقاومی برای این کار تهیه کنیم. بنابراین بخش تأسیس شرکت های مأموریت+ را راه اندازی نمودیم تا با قدرت مسیر کارآفرینی را ادامه دهیم و اشتغال پایدار و در حال رشدی را در کشور ایجاد نماییم. هم اکنون دو شرکت خوش‌نام با زیرساخت های مناسب تأسیس کرده ایم که در حال کار بر روی آنها هستیم تا رشد کنند و امیدواریم در آینده شرکت های بیشتری تأسیس کنیم، اما نه شرکت های معمولی بدون آینده ای مشخص و روشن، بلکه شرکت هایی که نبود آنها در کشور احساس می شود، رشد چشم‌گیری داشته باشند و خلق محصولات*کالا و خدمات* و انجام اقدامات جدید و نوآورانه در اولویت کاری آنها قرار داشته باشد.

شرکت نامداران پارس ایساتیس

شرکت کمک یاران ایساتیس

منبع:

مأموریت+