بخش تأسیس شرکت های مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۵-۰۱-۲۵
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۱۲

بخش تأسیس شرکت های مأموریت+

پیام نوروزی رهبر انقلاب

زمانی که تعدادی از کاربران سایت مأموریت+ ما را باور کردند و مورد حمایت قرار دادند، با خود اندیشیدیم که پایه و اساس مقاومی برای این کار تهیه کنیم. بنابراین بخش تأسیس شرکت های مأموریت را راه اندازی کردیم تا با قدرت مسیر کارآفرینی را ادامه دهیم و اشتغال پایدار و در حال رشدی در کشور ایجاد کنیم. هم اکنون دو شرکت خوش نام با زیرساخت های مناسب تأسیس کرده ایم که در حال کار بر روی آنها هستیم تا رشد کنند و امیدواریم در آینده شرکت های بیشتری تأسیس کنیم، اما نه شرکت های معمولی بدون آینده ای مشخص و روشن، بلکه شرکت هایی که نبود آنها در کشور احساس می شود، رشد چشمگیری داشته باشند و خلق محصولات و خدمات جدید و نوآورانه در اولویت کاری آنها قرار داشته باشد.

شرکت نامداران پارس ایساتیس

شرکت کمک یاران ایساتیس