باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+

تغییر مسیر سایت عمومی مأموریت+ به سایت تخصصی مأموریت+
۱۳۹۵-۰۱-۲۵
موزیک مأموریت+
۱۳۹۵-۰۱-۲۵

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+

سایت مأموریت+ رشد کرد، خانه مادر و پدر بزرگم که عمرشان را در سال های دور به شما داده اند تبدیل شد به دفتر مرکزی مأموریت و چه افتخاری بالاتر از این که هنوز در روستای اسلامیه که به آن می گوییم مقر مأموریت ساکن هستیم و سایت مأموریت در روستای اسلامیه به رشد خود ادامه می دهد و در حال بزرگ شدن است تا به یکی از بهترین سایت های موفقیت در جهان تبدیل شود. از تمام رنگ های استفاده شده در لوگوی مأموریت در رنگ آمیزی تمام بخش های دفتر مرکزی مأموریت استفاده شده است. تا حد ممکن سعی شد سنت و مدرن در هم ترکیب شوند تا طرحی نو دراندازیم و خدا را شکر این مهم حاصل شد. از تمام فضاهای خالی دفتر به خوبی استفاده شده است تا ترکیب همه چیز به خوبی در کنار هم قرار بگیرد و مکانی باشد آرامش بخش برای کار و تفکر بر روی سایت مأموریت و اکوسیستم آن. خانه دلتان سبز/ محمد کارگر مزرعه ملا