مأموریت+

۱۳۹۹-۰۳-۱۶

نقش احساس در رسیدن به موفقیت

آیا فرد حساسی هستی؟ کوچکترین کارِ اشتباهِ دیگران احساساتت را جریحه دار می کند و تو را میرنجاند؟ آیا در زندگی، حساسیت نقطه قوت به حساب […]
۱۳۹۹-۰۳-۰۹

طلای زمان

در آخرین سال های قرنِ حاضر هستیم، یعنی در سال ۱۳۹۹ امسال و سال دیگر که تمام شود یک قرن را پشت سر گذاشته ایم و […]
۱۳۹۹-۰۳-۰۲

فصلِ تازه ی زندگی

همه ی ما در زندگی خود فصل های مختلفی را تجربه می کنیم، در اینجا منظور فصل هایی که در تقویم هستند نیستند بلکه منظور فصل […]
۱۳۹۹-۰۲-۲۶

چگونه به کمال برسیم؟

نوشتن از برخی موضوعات مثل این می ماند که به اصطلاح بخواهی آپولو به فضا پرتاب کنی، اما بعد از اینکه شاخه و برگ های اضافی […]