مأموریت+

۱۴۰۰-۰۲-۱۷

خودت را جدی بگیر

آنچه در مسیر موفقیت از همه چیز مهم‌تر است جدی گرفتن خود است اگر خود و استعدادهایمان را جدی نگیریم نمی توانیم مسیر موفقیت را کامل […]
۱۴۰۰-۰۲-۱۰

پیوستگی با خداوند در مسیر زندگی

سرزمین وجود آدمی زمانی زیبا می شود که با چیزهای ناب در ارتباط باشد اینکه فقط به چیزهای زمینی ارتباط برقرار کنیم برای وجود انسان که […]
۱۴۰۰-۰۲-۰۲

راز رشد و پیشرفت مداوم در چیست؟

صحبت ها خیلی معنادار و عمیق شده بود و نکته های مهمی بیان می شد موضوعی در فکرش توجه او را به خود جلب کرد، پرسید: […]
۱۴۰۰-۰۱-۲۷

اهمیت تبلیغات در کسب و کار و موضوعات مهم مرتبط با آن

در هیچ اقدامی، موفقیت همیشه بر یک اصل استوار نیست و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا موفقیتی شکل واقعی به خود بگیرد […]