هرچه بادا باد
۱۳۹۸-۰۲-۳۱
پرواز
۱۳۹۸-۰۲-۳۱

همنشین

همنشینِ به تو را بهتر کند

زرّعقلت را پُر از گوهر کند

۱۳۹۶/۱۲/۴

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید