دگر چه می خواهم؟
۱۳۹۸-۰۲-۲۹
زکاتِ جسم
۱۳۹۸-۰۲-۲۹

هست و نیست

باشد که تو باشی و نباشم دیگر

باشد که شرابت را ننوشم دیگر

۱۳۹۷/۲/۳۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید