Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

موضوع درس امروز مأموریت

IMG_20160524_065104

درس هایی که در زمان تحصیل آنها را یاد می گیریم جای خود دارند، اما در مدرسه زندگی در سر کلاس هر دقیقه، هر ساعت، هر روز، هر ماه و هر سال درس های مختلفی برای آموختن وجود دارد که اگر آنها را یاد بگیریم زندگی ما را پُربار تر می کنند و در مسیر زندگی راهنمای راه ما می شوند برای رسیدن به هر آنچه آرزویشان را داریم. همه ما در مدرسه زندگی هر روز درس های مختلفی را یاد می گیریم تا از آنها در بهبود زندگی مان استفاده کنیم. تا هم اکنون هم اگر به گذشته نگاه بیندازیم می بینیم درس های مختلفی را یاد گرفته ایم که در روند رو به رشد زندگی ما تأثیرگذار بوده اند. کسانی که از مدرسه زندگی درس نمی گیرند و به قول معروف خودشان را به خواب زده اند، با بدبیاری های مختلفی روبه رو می شوند و شکایت می کنند که چرا هر چه بدبیاری است برای من می آید؟، چرا پیشرفتی ندارم؟، چرا زندگی روی خوشش را به من نشان نمی دهد؟ و…

روزی در اتوبوس، مسیر یزد به تهران، استاد بزرگی در کنارم نشسته بود، با هم، هم صحبت شدیم و او کوله بار تجربیاتش را برایم باز کرد. در ساعت های آخر رسیدن به مقصد برایم تعریف کرد: محمد، وقتی به زندگی که در این ۵۷ سال پشت سر گذاشته ام نگاه می کنیم می بینم انگار همیشه در یک مدرسه بودم و در حال آموختن. از یک کودک که برای راه رفتن بارها زمین می خورد اما دوباره بر می خیزد تا راه رفتن را یاد بگیرد، از یک گیاه که فقط به فکر رویش است، از خورشید که نور و گرمای خود را بی منت به همه می بخشد، از رود که همیشه جریان دارد تا به دریا برسد و هزاران درس دیگر که باید آنها را با چشم دل دید و آنها را در زندگی خود به کار گرفت. پرسیدم: مهم ترین درس در این ۵۷ سال از نظر شما چه بود؟ او گفت: بدانی دراین دنیا چه کاره ای، در چه مسیری در حال حرکتی و مقصدت کجاست؟. گفتم: منظورتان همان پیدا کردن مأموریتمان در زندگی است؟ گفت: بله. دقیقا، اگر بدانیم مأموریت مان چیست، در مسیر درستی حرکت کنیم و زندگیمان خیلی پُر معنی می شود.

پس از آن سفر من نیز یک بار دیگر درس آن شب از زندگی را با خود تکرار کردم و چه درس مهمی است که بدانیم مأموریتمان چیست و در چه مسیری برای رسیدن به آن در حال  تلاشیم؟/ محمد کارگر مزرعه ملا

منبع:

سایت مأموریت+