درود به همه همراهان سایت مأموریت+. در این بخش مقالات خود را در اختیار شما قرار می دهم تا با مطالعه آنها بیشتر در مسیر موفقیت قرار بگیرید، هر چند در میان برخی از آنها کمی دل نوشته و طنز هم جریان دارد و آش شلم شوربایی است، اما به خوردنش می ارزد.
۱۳۹۵-۰۴-۰۷

آیا می دانید چرا برخی بعد از راه اندازی کسب و کار شکست می خورند؟

آیا می دانید چرا برخی بعد از راه اندازی کسب و کار شکست می خورند؟ همانطور که در بخش آینده نگری ها سال ۹۲ پیش بینی […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

عاشق واقعی عاشق خداست

عاشق واقعی عاشق خداست: تا به حال عاشق شده ای؟ وقتی عاشق شوی معشوقت هر چه باشد و هر کاری کند باز تو قبولش داری، می […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

زندگی یعنی…

زندگی یعنی: زندگی یعنی شادی همین لحظه که بزرگترین سایه را در بالای سرمان حس کنیم “خانواده” بزرگترین قدرت را در قلبمان داشته باشیم و به […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

دیگر بهانه ای نداریم، تحریم ها برداشته شد

دیگر بهانه ای نداریم، تحریم ها برداشته شد: حالا زمان آن است که آستین ها را بالا بزنیم، این تنها وظیفه مسئولان و دولتمردان نیست، وظیفه […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

آیا متفاوت اندیشیدن و عمل کردن سخت است

آیا متفاوت اندیشیدن و عمل کردن سخت است؟ وقتی به مطالعه سرنوشت انسان های موفق تاریخ بپردازیم، متوجه می شویم همه آنها متفاوت می اندیشیدند و […]