درود به همه همراهان سایت مأموریت+. در این بخش مقالات خود را در اختیار شما قرار می دهم تا با مطالعه آنها بیشتر در مسیر موفقیت قرار بگیرید، هر چند در میان برخی از آنها کمی دل نوشته و طنز هم جریان دارد و آش شلم شوربایی است، اما به خوردنش می ارزد.
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

علم بهتر است یا ثروت؟

علم بهتر است یا ثروت؟ این سوال خیلی تکراری است، شاید از نوجوانی با این سوال آشنا شده باشیم و برایمان جالب به نظر رسیده باشد. […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

روی پیشانی هیچکس ننوشته اند بازنده:

روی پیشانی هیچکس ننوشته اند بازنده: روی پیشانی هیچکس ننوشته اند بازنده، این برچسب را بیشتر خود انسان ها به خودشان می زنند؛ آن را بر […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

نوجوانی و جوانی چگونه گذشت؟

نوجوانی و جوانی چگونه گذشت؟ عمر نوجوانی “۱۳ تا ۱۹ سالگی” و جوانی “۲۰ تا ۳۰ سالگی” بیشتر انسان ها با آزمون و خطا می گذرد. […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

برای رسیدن به هر مأموریت، هدف، آرزو و رویایی اول باید تغییر را از خودمان شروع کنیم

خیلی از افراد مأموریت، اهداف، آرزوها و رویاهای بزرگی دارند و می خواهند به آنها برسند. چطوری می خواهند به آنها برسند؟ خیلی سریع؛ این خیلی […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

اهمیت نوشتن اهداف خود در زندگی را دست کم نگیرید:

کارهای بسیار پیش پا افتاده ای وجود دارند که اگر آنها را جدی بگیرم و انجام دهیم در زندگیمان تأثیرگذار هستند؛ این تأثیرات ممکن است در […]