درود به همه همراهان سایت مأموریت+. در این بخش مقالات خود را در اختیار شما قرار می دهم تا با مطالعه آنها بیشتر در مسیر موفقیت قرار بگیرید، هر چند در میان برخی از آنها کمی دل نوشته و طنز هم جریان دارد و آش شلم شوربایی است، اما به خوردنش می ارزد.
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

ماهمیشه در معرض امتحانیم

ماهمیشه در معرض امتحانیم: برادرم برایم تعریف کرد: روزی با همسر و فرزندانش در مسیر رفتنشان برای گردش در یزد به یک باره یک عدد تراول […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

موی به موی یک روز از زندگیم…

موبه موی یک روز از زندگیم… با صدای زنگ موبایلم بیدار می شوم که مشخص می کند ساعت ۷ صبح است، از خداوند تشکر می کنم […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

آیا باید ساک ها را بست و رفت؟

آیا باید ساک ها را بست و رفت؟ بی علت نبود است که پیامبر (ص) چنین گفته ای دارد” اگر علم در ثریا باشد، مردانی از […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی پایدار و در حال رشد باید چه کارهایی انجام داد؟

برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی پایدار و در حال رشد باید چه کارهایی انجام داد؟ من سال ها در این مورد تحقیق کردم و در […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۱

چرا خیلی از ایده ها خاک می خورند

چرا خیلی از ایده ها خاک می خورند؟ شما ماشین “ایده” خود را ساخته اید، برای حرکت آن نیاز به سوخت “سرمایه” دارید. تا زمانی که […]