فرصت های همکاری در ارساله مقاله

%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8cهمراهان عزیز، در این بخش می توانید در موارد زیر با مأموریت+ همکاری داشته باشید:

ارسال مقاله با موضوعات و رویکرد موفقیت در زندگی ”شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی”.

شرایط ارسال مقاله:

مقالات به زبان فارسی باشند.

از هرگونه مطلب و عکس غیر اخلاقی و مغایر با شئون نظام جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام در مأموریت+ جدا پرهیز نماید.

تبلیغ ادیانی غیر از دین اسلام در مقالات ممنوع می باشد.

مقالات نباید صرفا جنبه تبلیغاتی برای شخص یا شرکت خاصی را داشته باشند، اما می توانید برای ذکر مثال از نام شخص و شرکت های داخل و خارج از کشور که به موفقیتی رسیده اند استفاده کنید؛ همچنین می توانید از تجربیات شخصی خود در بخش هایی از مقاله استفاده نمایید.

از نوشتن کلماتی که معانی آنها سخت و پیچیده است خودداری کنید و در صورت نوشتن آنها در** معنی آنها را به صورت کوتاه بنویسید.

سعی کنید مقاله خود را به صورت انحصاری برای مأموریت+ بنویسید.

می توانید در شروع یا پایان مقاله نام خود را ذکر نمایید.

از گذاشتن شماره موبایل یا تلفن ثابت خود در مقاله خودداری کنید.

نام شما "الزامی"

آدرس پست الکترونیکی شما "الزامی"

مقاله

روابط عمومی مأموریت+.

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

پاسخی بگذارید