راه بلد
۱۳۹۸-۰۲-۳۱
دستِ فروردین در دستِ بهار
۱۳۹۸-۰۲-۳۱

غمِ زمانه

ما که رفتیم به میخانه

بی خیالِ غمِ زمانه

اینجا حریفِ ما نیست

لشکرِ غمِ فتانه

۱۳۹۷/۱/۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید