مددی کُن
۱۳۹۸-۰۲-۳۰
ماجرا
۱۳۹۸-۰۲-۳۰

راهِ عشق

گر مردِ راه عشقی دل از خطر مگردان

کانجا زمامِ عشق است تضمینِ تو سلامت

۱۳۹۷/۲/۱۱

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید