آیند و روند
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
شاهد و ساقی
۱۳۹۸-۰۳-۰۱

جَذبه ی عشق

جَذبه ی عشق تو در روح و تنم بی داد کرد

پس از آن مرا از هر چه که بود بیزار کرد

۱۳۹۶/۱۱/۹

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید