چشمِ دل
۱۳۹۸-۰۲-۳۰
وصل به اصل
۱۳۹۸-۰۲-۳۰

بگو

من چه کنم که درد من چاره کنی به هر طریق؟

۱۳۹۷/۲/۲

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید