ناپیدا
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
طوفان
۱۳۹۸-۰۳-۰۲

ای که اصل ما شدی در فرعِ فرع

بعضی ها وصلند به اصل؛ بعضی ها وصلند به فرع

من به چه وصلم!، اصل یا که فرع؟؛ ای که اصل ما شدی در فرعِ فرع

۱۳۹۶/۸/۴

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید