عُلومِ غیب
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تو بهترینی
۱۳۹۸-۰۳-۱۷

ای آفتابِ تابان

ای آفتابِ تابان

ای شهسوارِ ایمان

ای مُنجی بشارت

ای زاده ی دلیران

ای نورِ هر دو عالم

ای کشتی نجاتم

ای مُهر این براتم

ای چشمه ی صراطم

ای نبضِ این حیاتم

ای جوهرِ دواتم*مطالبی که به ذهن خطور می کنند*

۱۳۹۷/۱۱/۱۹

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

پاسخی بگذارید